IME Sp. z o.o.

WSPÓŁPRACA DLA BIUR KSIĘGOWYCH:

W nawiązaniu do realizowanych bądź też planowanych do realizacji projektów oferujemy Państwu usługę rozliczania projektu. Zakres Naszych usług może obejmować m.in.:

 1. nadzór merytoryczny nad opisem przedmiotu zamówienia;
 2. pomoc Zamawiającemu w przeprowadzeniu zamówień publicznych,
  w tym pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania;
 3. przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu i dotyczących Projektu, wymaganych przez Instytucję Zarządzającą w formie i terminie obowiązującym Beneficjenta do czasu rozliczenia projektu:
 • przygotowywanie dokumentów do aneksów do umowy
  o dofinansowanie;
 • przygotowywanie dokumentów i informowanie Instytucji Zarządzającej o konieczności przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowanych;
 • przygotowywania wniosków o dokonanie zmiany w Projekcie,
  w sytuacji gdyby taka nastąpiła, w terminach i na zasadach obowiązujących Beneficjenta;
 • przygotowywania wniosków z uzasadnieniem o przedłużenie okresu realizacji projektu, w sytuacji gdyby nastąpiła taka potrzeba,
  w terminach i na zasadach obowiązujących Beneficjenta;
 • opracowywanie wniosków o płatności zaliczkowe i płatności pośrednie wraz z wymaganymi załącznikami w formie i terminie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą;
 • opracowanie wniosku o płatność końcową wraz z wymaganymi załącznikami w formie i terminie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą;
 1. nadzór nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem;
 2. nadzór nad realizacją przez Beneficjenta obowiązków informacyjno – promocyjnych zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, nadzór nad promocją projektu;
 3. uczestnictwo w kontrolach projektu.

Dysponujemy zespołem specjalistów którzy rozliczyli około 50-ciu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych m.in. .(ZPORR, RPO 2004-2013, RPO 2014-2020, WFOŚiGW; MKiDN). Prócz osób rozliczających dysponujemy szeregiem specjalistów w wielu branżach, którzy mogą wesprzeć Państwa projekty od strony Merytorycznej.

Cena za wykonanie usługi wynosi od 950 zł netto/m-c. Może obejmować również część okresu realizacji projektu.

.

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

IME Sp. z o.o.

ul. Francuska 2/3

42-612 Tarnowskie Góry

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +48 690950083

Polub nas na Facebooku

Nasza oferta

 

• Zewnętrzne źródła finansowania;

• Rozliczanie projektów;

• Zamówienia publiczne;

• Audyty;

• Doradztwo techniczne;

• Badania;

• Usługi informatyczne;

• Szkolenia.

 

Wizytówka QR Code

Info

 

REGON: 364832773

NIP: 6452547556

KRS: 0000623911