DOŚWIADCZENIE

Sprawdź nasze projekty

 

 

 1. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zawiercie - aktualizacja
 2. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kornowac
 3. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
 4. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lelów (jako podwykonawca)
 5. Opracowanie Strategii Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Zawiercie
 6. „Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze” – RPO WSL 2007-2013; Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze”
 7. „Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Sosnowca” – GMINA SOSNOWIEC - RPO WSL 2014 – 2020
 8.  „Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Zawierciu” GMINA ZAWIERCIE – RPO WSL 2014 – 2020
 9.  „Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie” – GMINA RZESZÓW – RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
 10.  „Rozbudowa i przebudowa budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Prof. Groszkowskiego w Mielcu” GMINA MIELEC – RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
 11.  „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sędziszowie Małopolskim o salę gimnastyczną z zapleczem technicznym i dwie sale lekcyjne oraz wyposażenie szkoły w sprzęt ICT i materiały dydaktyczne” – GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI - RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
 12.  „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o przedszkole na działce nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki” – GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA -  RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020
 13. "UMIESZ WIĘCEJ - MOŻESZ WIĘCEJ ! Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pielęgniarek i położnych z województwa śląskiego" - OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KATOWICACH – RPO WSL 2014 – 2020
 14. Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione – GMINA ZAWIERCIE - RPO WSL 2014 - 2020
 15. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świeradów-Zdrój
 16. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wąsewo
 17. „Rekonstrukcja Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach” - ZPORR; Diecezja Gliwicka,
 18. „Rekonstrukcja Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach – Etap II” - RPO WSL 2007-2013; Diecezja Gliwicka,
 19. „Stabilizacja posadowienia XVIII wiecznego kościoła Bonifratrów pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej oraz przylegającego skrzydła klasztoru w krakowskiej dzielnicy Kazimierz” – Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dom Zakonny pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Krakowie,
 20. "Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej - Obszar A” – RPO WSL 2007-2013 – Gmina Zawiercie - opracowanie Studium Wykonalności w charakterze podwykonawcy.
 21. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z adaptacją pomieszczeń oraz wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie” – MRPO 2007 - 2013 Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie,
 22. Biznesplan Ośrodka Rehabilitacyjno – Rekreacyjnego w Nakle Śląskim – Środki własne, Nova Sp. z o.o.,
 23. "Budowa lokalu gastronomicznego w obrębie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice - Pyrzowice" – PROW, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 24. "Wzrost konkurencyjności firmy NTI poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia" – PROW, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 25. "Budowa sklepu spożywczego w miejscowości Brudzowice” – PROW, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 26. "Zakup systemu produkcyjnego do druku cyfrowego w celu wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia firmy 3G ADAM LIPKA" – PROW, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 27. "Uruchomienie serwisu internetowego CashControl pozwalającego właściwie zarządzać finansami MŚP” – PO IG 8.1, Cashcontrol Sp. z o.o.,
 28. "I etap modernizacji bazy sportowej w Nowym Chechle” – PROW, Gmina Świerklaniec,
 29. "Zakup maszyn i urządzeń służących realizacji bezpiecznych nawierzchni gumowych" – PROW, A-Bild Sp. z o.o.
 30. „Biznesplan do wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej” - PUP, Osoba fizyczna,
 31. "Cudne manowce - zespół obiektów noclegowych o przeznaczeniu turystycznym” - PROW, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 32. "Zakup maszyn i urządzeń służących realizacji bezpiecznych nawierzchni gumowych" – PROW, A-BILD Sp. z o.o.
 33. "Utworzenie laboratorium badań materiałów dla medycyny stomatologicznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu” – RPO WSL działanie 1.3,
 34. ”Wdrożenie e-usług medycznych poprzez rozbudowę systemów informatycznych Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie”, RPO WSL 2007-2013 - pełnienie funkcji Kierownika Projektu;
 35. Wykonanie Planów Odnowy Miejscowości dla 4 sołectw Gminy Świerklaniec,
 36. "Integracja systemów finansowo – księgowych w celu wymiany danych i informacji pozwalających na rozszerzenie oferty usługowej przedsiębiorstwa CAMPTER" (PO IG 8.2),
 37. "Budowa budynku gastronomicznego z zapleczem kuchennym i pokojami gościnnymi w miejscowości Moszyny (woj. świętokrzyskie)", PROW 2007 - 2013, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 38. "Budowa placu zabaw i miejsca rekreacyjnego na terenie sołectwa Orzech", PROW 2007 - 2013, Gmina Świerklaniec,
 39. "Rozwój infrastruktury okołoturystycznej w Parku w Świerklańcu w celu poprawy atrakcyjności turystycznej Gminy Świerklaniec” - RPO WSL 2007-2013, Gmina Świerklaniec,
 40. "Rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie warsztatu samochodowego" - Niegowa woj. śląskie - PROW 2007 - 2013; Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 41. Windicar S.C.Rafał Bal i Tomasz Mazurek - PO IG 8.2; Windicar S.C.,
 42. "Utworzenie warsztatu mechaniki samochodowej w miejscowości Siewierz” - PROW 2007-2013; Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 43. „Wzrost konkurencyjności firmy ECO-TEAM poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia"; PROW 2007 - 2013; ECO - TEAM Sp. z o.o.,
 44. "Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Rudy poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Rudach oraz budowę sieci kanalizacyjnej" - PROW 2007-2013; GPWiK Kuźnia Raciborska

 

 

NAJNOWSZE ODBYTE SZKOLENIA I CERTYFIKATY:

 • PRINCE2
 • EFS-owe śląskie - szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego - 2017 r,

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

IME Sp. z o.o.

ul. Francuska 2/3

42-612 Tarnowskie Góry

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +48 690950083

Polub nas na Facebooku

Nasza oferta

 

• Zewnętrzne źródła finansowania;

• Rozliczanie projektów;

• Zamówienia publiczne;

• Audyty;

• Doradztwo techniczne;

• Badania;

• Usługi informatyczne;

• Szkolenia.

 

Wizytówka QR Code

Info

 

REGON: 364832773

NIP: 6452547556

KRS: 0000623911

 

IME Sp. z o.o.